ไวรัสโคโรนา 2019 ในกาญจนบุรี

ไวรัสโคโรนา 2019 ในกาญจนบุรี

2020-02-02 14:25:22

พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขต 5 และนพ.สมเจตน์ เหล่าลือเกียรติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา แถลงชี้แจงตามที่มีข่าวในสื่อออนไลน์ เรื่องผู้ป่วยติดเชื้อโคโรนาไวรัสในโรงพยาบาล

"ขอเรียนว่าปัจจุบัน ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ยังไม่มีผู้ป่วยที่ได้รับการยืนยันการติดเชื้อดังกล่าว กรณีที่พบผู้ป่วยที่สงสัยว่าจะมีการติดเชื้อ ในเบื้องต้นเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย ญาติ และบุคลากร ทางโรงพยาบาลจึงต้องใช้มาตรการเพื่อความปลอดภัยตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด

(ผู้ป่วยที่เฝ้าระวังผลเลือดเป็นลบแสดงว่าไม่มีการติดเชื้อ)​

ยืนยันว่ายังไม่พบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในกาญจนบุรี

1​ กุมภาพันธ์​ 2563 : 18.30 น.

#ข้อมูลจริง #แชร์ต่อได้
#ตระหนักได้แต่อย่าตระหนก
#PHAHOLPOLPAYUHASENA ดูน้อยลง

โฆษณาเมืองกาญ.COM ADS Advertisement